Adresa :

AD Održavanje željezničkih voznih sredstava, Trg golootočkih žrtava br. 13 Podgorica 81000

 

Kontakt :

Šef kabineta

Ivana Šofranac Radunović,dipl.pravnik
tel: +382 (0)20 634 205
fax: +382 (0)20 634 224
e-mail: kabinet@ozvs.me