AD Održavanje željezničkih voznih sredstava

Društvo je osnovano na V vanrednoj Skupštini akcionara, dana 22.12.2010. god, kada je donešena Odluka o restrukturiranju Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica putem odvajanja uz osnivanje novog društva Akcionarsko društvo ‘’Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica.
OZVS

Vijesti

Sektor za održavanje vučnih vozila

Djelokrug poslova u okviru organizacione cjeline Sektora za održavanje vučnih vozila se odnosi na sledeće:

 • poslovi održavanja željezničkih vučnih vozila,
 • poslovi na sprovođenju zakonskih i podzakonskih akata (pravilnika, uputstava, sporazuma i sl.) iz oblasti održavanja vučnih vozila
 • analize i evidencije iz oblasti održavanja željezničkih vučnih vozila,
 • razvoj i unapredjenje djelokruga rada iz oblasti održavanja željezničkih vučnih vozila,
 • izrada planova i programa održavanja željezničkih vučnih sredstava, kao i planova nabavke rezervnih djelova i opravke sklopova,
 • praćenje radova pri izvršenju investicionih opravki kod remontera,po nalogu i zahtjevu vlasnika voznih sredstava

                                                    
Sektorom za održavanje vučnih vozila rukovodi direktor Sektora.

Sektor za održavanje vučenih vozila

Djelokrug poslova u okviru organizacione cjeline Sektora za održavanje vučenih vozila se odnosi na sledeće:

 • poslovi održavanja željezničkih vučenih vozila,
 • poslovi na sprovođenju zakonskih i podzakonskih akata (pravilnika, uputstava, sporazuma i sl.) iz oblasti održavanja vučenih vozila
 • analize i evidencije iz oblasti održavanja željezničkih vučenih vozila,
 • razvoj i unapredjenje djelokruga rada iz oblasti održavanja željezničkih vučenih vozila,
 • izrada planova i programa održavanja željezničkih vučenih sredstava, kao i planova nabavke rezervnih djelova i opravke sklopova,po nalogu vlasnika voznih sredstava,
 • praćenje radova pri izvršenju investicionih opravki kod remontera po nalogu vlasnika voznih sredstava

                                                    
Sektorom za održavanje vučenih vozila rukovodi direktor Sektora.