AD “Održavanju željezničkih voznih sredstava” -u Pogorica vraćena hala za održavanje EMV koja je data na korišćenje “ ŽPCG” AD Podgorica od 2013.godine bez naknade

Datum : 26. 09.2023.godine   Odbor direktora AD “ Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica 27.06.2023.godine donio je Odluku broj 1573/3 kojom se raskida  sporazum o ustupanju na privremeno korištenje Depoa za održavanje EMV sa pripadajućom opremom, kolosjecima, skretnicama i magacinskim prostorom površine 80m2, zaključen dana 08.07.2013.godine sa AD” Željeznički prevoz Crne Gore” Podgorica.   Dana […]

Dana 28.06.2023. godine održana radionica o jačanju željezničkog sistema i transpoziciji pravnih tekovina EU u Crnoj Gori

Izvršena je analiza poslovanja željezničkih kompanija u cilju unapređenja efikasnosti njihovog poslovanja. Analizu su sproveli inostrani i domaći stručnjaci, predvođeni prof. dr Mijatom Jocovićem, dekanom Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Nakon prezentacije preliminarnih rezultata analize, održana je radionica koja je bila prilika da kako angažovani stručnjaci, tako i predstavnici željezničkih preduzeća, daju svoje […]

Osposobljavanje skretnice broj 1 i skretnice broj 3 na lokaciji Depoa Bar i Kolske radionice Bar

Skretnice su postojenja kojima su dva kolosijeka međusobno vezana i koja omogućavaju prelaz vozila odnosno vozova sa jednog na drugi kolosijek  bez prekidanja  vožnje. Skretnica se postavlja na licu mjesta ili iz postavnice ( Centralnog mjesta ) pomoću naročitih uređaja . Kod skretnica razlikujemo: Redovan položaj , u koji skretnica mora biti postavljena kada preko […]

Redovna Skupština akcionara AD OŽVS

Na osnovu člana 135 i 136 Zakona o privrednim društvima (”Sl.list CG” br 65/20 i 146/21) , člana 49, 50, 52 i člana 88 stav 1 tačka 19 Statuta Društva, Odbor direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica saziva: Redovnu Skupštinu akcionara  AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica Saziva se Redovna Skupština akcionara AD ”Održavanje […]

OBJAVA ZA PONOVLJENU VANREDNU SKUPSTINU AKCIONARA

Na osnovu člana 135,136,149, 151 Zakona o privrednim društvima (”Sl.list CG” br 65/20 i 146/21) , člana 60 i člana 88 stav 1 tačka 19 Statuta Društva, Odbor direktora AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica saziva: Ponovljenu Vanrednu Skupštinu akcionara  AD ”Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica   Saziva se Ponovljena Vanredna Skupština akcionara AD ”Održavanje […]

Izbor Izvršnog direktora AD Održavanje željezničkih voznih sredstava Podgorica

Na sedamnaestoj sjednici XIV saziva Odbora direktora AD “OŽVS” održanoj dana 19.04.2023.godine. Izabrana je za Ižvrsnog direktora Dragana Luksić.  Zaposlena je u Direktoratu za željeznički saobraćaj na funkciju Generalnog direktora za željeznički saobraćaj radila u periodu od novembra 2021. do avgusta 2022.godine u  Ministarstvo kapitalnih investicija; Pomoćnik Izvršnog direktora za vuču vozova u Željeznički prevoz […]