REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Na osnovu  člana 135 i 136 Zakona o privrednim društvima („Sl list CG“ br. 65/20), člana 49, 50, 52 i člana 88 stav 1 alineja 19  Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica , Odbor direktora Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“  Podgorica saziva:   REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA  ”ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA” […]

Javni Konkurs za izbor Izvršnog direktora

Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 2174/1 od 08.06.2021.godine, Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica,  raspisuje JAVNI KONKURS za izbor Izvršnog direktora Akcionarskog društva  „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica Pored opštih uslova predviđenih Zakonom  o radu,  kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: – da ima VII-1 stepen stručne spreme (ekonomskog, društvenog ili tehničkog […]

Javni Konkurs za izbor Izvršnog direktora

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica,  raspisuje JAVNI KONKURS za izbor Izvršnog direktora Akcionarskog društva  „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica Pored opštih uslova predviđenih Zakonom  o radu,  kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: – da ima VII-1 stepen stručne spreme (ekonomskog, društvenog ili tehničkog smjera); – da ima najmanje tri godine radnog iskustva; […]

Oglas za javno nadmetanje

Na osnovu člana 88 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora raspisuje: OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE za prodaju motornog vozila CHEVROLET AVEO •             Broj reg tablica: PG-DU490 •             godina proizvodnje: 2011 •             registrovan do 26.03.2022.god. •             pređeni kilometri: 98.178 km •             broj šasije: KL1SF48WJAB143606 •             1.4 ccm ; 74 kw- benzinac •             […]

Arhiva vijesti

  Na osnovu člana 88 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora raspisuje: OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE za prodaju motornog vozila CHEVROLET AVEO •             Broj reg tablica: PG-DU490 •             godina proizvodnje: 2011 •             registrovan do 26.03.2022.god. •             pređeni kilometri: 98.178 km •             broj šasije: KL1SF48WJAB143606 •             1.4 ccm ; 74 kw- benzinac […]