Država treba da pomogne Željeznici oko dugova

Datum:

Željeznička preduzeća iz sopstvenih sredstava ne mogu da rekonstruišu kapacitete i infrastrukturu, niti da servisiraju svoja dugovanja, i zbog toga je neophodno da država regauje što hitnije po tom pitanju, kazala je Jokić Kapa.

Budućnost državnog preduzeća Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) je u proširenju usluga, posebno ka dva željeznička preduzeća, Montekargu i Željezničkom prevozu, koja bi uštedjela ogromna novčana sredstva koja daju za transport svojih voznih sredstava da bi ih servisirali van Crne Gore, kazala je nova predsjednica Odbora direktora OŽVS-a Ljiljana Jokić Kapa.

– Potrebno je da se određene popravke obavljaju u Crnoj Gori, a ne van nje. Radimo na proširenju djelatnosti kako bismo mogli da pružamo usluge i drugim preduzećima koja posjeduju mašine koje se moraju održavati – izjavila je za “Dan” Jokić Kapa, koja je prošle sedmice izabrana za predsjednicu Odbora direktora Održavanja željezničkih voznih sredstava.

Istakla je da kao predsjednica odbora direktora u OŽVS-u ima veliku odgovornost prema ljudima koji su zaposleni u tom preduzeću, ali i prema ostalim željezničkim preduzećima, čije poslovanje velikim dijelom zavisi od njihovih usluga.

Tu prije svega mislim na pronalaženje rješenja za redovno servisiranje obaveza prema zaposlenima, kao i prema dobavljačima, a zatim i povećanje obima posla, kao i sagledavanje mogućnosti za proširenjem palete usluga koje bi moglo pružati ovo preduzeće – kazala je Jokić Kapa, koja je u prethodnom upravnom odboru bila član odbora direktora.

Prema njenim riječima, OŽVS bi definitivno sprovelo do kraja modernizaciju kreditom od Evropske banke i time postalo značajan konkurent sličnim preduzećima u okruženju.

– Poseban akcenat bih stavila i na izjavu ministra kapitalnih investicija Ervina Ibrahimovića koja se odnosi na slanje poruke Agenciji za zaštitu konkurentnosti i važnom naglašavanju da željeznička preduzeća ne mogu iz sopstvenih sredstava da rekonstruišu sopstvene kapacitete i infrastrukturu, a ja bih dodala da iz sopstvenih sredstava ne mogu servisirati ni svoja dugovanja, i da je to razlog zašto je neophodno da država što hitnije djeluje po tom pitanju – poručila je nova predsjednica odbora direktora.

Prema njenim riječima, tokom više sastanaka sa premijerom Dritanom Abazovićem i nakon njegove posjete Željeznici, a i u razgovoru sa državnim sekretarima nadležnih ministarstava, dobili su punu podršku za oporavak Željeznice i saniranje dugova kroz konverziju duga u akcijski kapital, što je nedavno urađeno u nekim preduzećima.

Vjerujem da se to mora uraditi i u OŽVS i nekim drugim željezničkim preduzećima jer je razvoj željeznice i povezivanje sa Lukom Bar veliki korak kojim će se dugoročno uložiti u razvoj Crne Gore i sa ekonomskog i sa ekološkog aspekta. Tim korakom bi došlo do potpunog poslovnog preokreta i jednog novog investicionog ciklusa. Bez OŽVS-a, kao jednog od željezničkih preduzeća koja omogućavaju bezbjedan prevoz, teško bi funkcionisala i ostala željeznička preduzeća, jer je Željeznica jedan kohezivan sistem i iako željeznički sistem danas čine četiri preduzeća, ona su veoma povezana – naglasila je Jokić Kapa.

Zaključila je da će sa kvalitetnim Održavanjem željezničkih voznih sredstava Crna Gora lako postati interesantna investiciona destinacija inostranim željezničkim operaterima, koji će biti sigurni da svoja vozna sredstva mogu uvijek brzo i kvalitetno popraviti i održavati u Crnoj Gori.

Intervju je preuzet sa linka :

https://www.dan.co.me/vijesti/ekonomija/drzava-treba-da-pomogne-zeljeznici-oko-dugova-5158328

Ostale
Vijesti