JAVNE NABAVKE

==================================================================================================================

Ugovor o kupoprodaji-Metalni otpad u Depo Podgorica, možete preuzeti OVDJE

==================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Zaštitna odjeća, obuća i pribor, možete preuzeti OVDJE

==================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Zaštitna odjeća, obuća i pribor, možete preuzeti OVDJE

==================================================================================================================

Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Zaštitna odjeća, obuća i pribor, možete preuzeti OVDJE

==================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke - Zaštitna odjeća, obuća i pribor, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabavke za uslugu mobilne, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke - Mobilna telefonija, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Mobilna telefonija, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke - Mobilna telefonija, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Poništenje jednostavne nabavke za uslugu mobilne telefonije, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke - Mobilna telefonija, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Mobilna telefonija, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke-Mobilna telefonija, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Pravilnik za postupanje AD Održavanje željezničkih voznih sredstava prilikom sprovođenja postupaka jednostavnih nabavki, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Gorivo i mazivo, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Gorivo i mazivo, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Gorivo i mazivo, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Gorivo i mazivo, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Mast za osovinske sklopove putničkih vagona, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Mast za osovinske sklopove putničkih vagona, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Mast za osovinske sklopove putničkih vagona, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Mast za osovinske sklopove putničkih vagona, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Usluge tehničkih pregleda i testiranja, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Usluge tehničkih pregleda i testiranja, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Kiseonik i acetilen, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Kiseonik i acetilen, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Kiseonik i acetilen, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Kiseonik i acetilen, može preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Ugovor - polisa osiguranja, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Usluga revizije poslovanja, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Metalna roba i limovi, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Usluga revizije poslovanja, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Metalna roba i limovi, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Metalna roba i limovi, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Metalna roba i limovi, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Elektro materijal, alati, elektrode, akumulatori i klime, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Elektro materijal, alati, elektrode, akumulatori, brusne ploče i klime, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Elektro materijal, alati, elektrode, akumulatori, brusne ploče i klime, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Elektro materijal, alati, elektrode, akumulatori, brusne ploče i klime, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Pucvala, ivasol, guma mazalica, boje i lakovi, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Pucvala, ivasol, guma mazalica, boje i lakovi, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Pucvala, ivasol, guma mazalica, boje i lakovi, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Pucvala, ivasol, guma mazalica, boje i lakovi, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Sredstva za higijenu, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sredstva za higijenu, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Kancelarijski materijal i toneri, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Generalni remont vretenastih dizalica, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Kancelarijski materijal i toneri, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Kancelarijski materijal i toneri, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Kancelarijski materijal i toneri, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Generalni remont vretenastih dizalica, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Generalni remont vretenastih dizalica, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Generalni remont vretenastih dizalica, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Liton LTA, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Liton LTA, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Liton LTA, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Liton LTA, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Bife, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Obrasci i knjige, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Bife, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Obrasci i knjige, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Opravka i atestiranje 5 kočnika, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Zaštitna odjeć‡a, obuć‡a i pribor, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Zaštitna odjeća, obuć‡a i pribor, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Zaštitna odjeć‡a, obuć‡a i pribor, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Remont lokotraktora u kolskoj radionici u Podgorici, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Remont lokotraktora u kolskoj radionici u Podgorici, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Zaštitna odjeća, obuća i pribor, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Usluga popravke i baždarenja ultrazvučnog aparata M18, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Anex Ugovora o sanaciji krova na zgradi dizel depoa u Podgorici, br.2748, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Radovi na sanaciji krova na zgradi dizel Depoa u Podgorici, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Usluga održavanja aparata, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Usluga održavanja aparata, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Radovi na sanaciji krova na zgradi dizel Depoa u Podgorici, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Radovi na sanaciji krova na zgradi dizel Depoa u Podgorici, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Radovi na sanaciji krova na zgradi dizel Depoa u Podgorici, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Radovi na izgradnji šina i skretnica, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Mobilna telefonija, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Radovi na izgradnji šina i skretnica, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Radovi na izgradnji šina i skretnica, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Radovi na izgradnji šina i skretnica, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Mobilna telefonija, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanje ponuda - Mobilna telefonija, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Mobilna telefonija, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Kancelarijska oprema, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Kancelarijska oprema, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

ANEKS Ugovora o sanaciji krova na zgradi kolske radionice u Nikšiću, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Gorivo i mazivo, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Gorivo i mazivo, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Gorivo i mazivo, možete preuzeti OVDJE

===================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Gorivo i mazivo, možete preuzeti OVDJE

==================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Nabavka kiseonika i acetilena, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Nabavka klima uređaja, ugradnja i ostalo, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Nabavka limova (flahova), možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka klima uređaja, ugradnja, čišćenje i ostalo, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Prevod Ugovora o javnoj nabavci male vrijednosti - Usluga popravke potpodnog struga, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Limovi (flahovi), možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Limovi (flahovi), možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Limovi (flahovi), možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Kiseonik i acetilen, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Kiseonik i acetilen, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Kiseonik i acetilen, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Usluga popravke potpodnog struga, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Reciklaža tonera, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Radovi na sanaciji krova na zgradi kolske radionice u Nikšiću, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Reciklaža tonera, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Radovi na sanaciji krova na zgradi kolske radionice u Nikšiću, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Radovi na sanaciji krova na zgradi kolske radionice u Nikšiću, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Radovi na sanaciji krova na zgradi kolske radionice u Nikšiću, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Alati, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Alati, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Alati, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Alati, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Usluge revizije za 2019. godinu, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Obavještanje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Usluga revizije, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Sijalice, elektro materijal, lampe, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sijalice, elektro materijal i lampe, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Sijalice, elektro materijal i lampe, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Sijalice, elektro materijal i lampe, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Metalna roba, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Elektrode, brusne ploče i akumulatori, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Elektrode, brusne ploče i akumulatori, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Elektrode, brusne ploče i akumulatori, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Metalna roba, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Metalna roba, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Metalna roba, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Nabavka i isporuka drvene građe (pragova), možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Pucvala, ivasol, guma mazalica, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Sredstva za higijenu, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Pucvala, ivasol, guma mazalica, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Pucvala, ivasol, guma mazalica, možete preuzeti OVDJE

===========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Pucvala, ivasol i gume mazalice, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Boje i lakovi, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Sredstva za higijenu, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosi-Nabavka pragova, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda-Nabavka pragova, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Boje i lakovi, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Boje i lakovi, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijdnosti - Pragovi, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Boje i lakovi, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Kancelarijski materijal, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Obrasci i knjige, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Kancelarijski materijal, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Obrasci i knjige, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Popravka potpodnog struga, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda - Popravka potpodnog struga, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Popravka potpodnog struga, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Bife, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Bife, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Zaštitna odjeća, obuća i pribor, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Zaštitna odjeća, obuća i pribor, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Nabavka zaštitne odjeće, obuće i pribora, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Generalni remont viljuškara, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Generalni remont viljuškara, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Remont reduktora poteznice, možete preuzeti OVDJE

=====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Popravka osovinskog struga, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Remont reduktora poteznice, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Popravka osovinskog struga, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Generalni remont viljuškara, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Usluga remonta reduktora poteznice, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Popravka osovinskog struga, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Pravilnik za postupanje AD Održavanje željezničkih voznih sredstava prilikom sprovođenja postupaka hitnih nabavki, možete preuzeti OVDJE

====================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Ugradnja radioničkog priključka, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Ugradnja radioničkog priključka, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Usluge mobilne telefonije, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Ugradnja radioničkog priključka, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - nabavka lokomotivskog radioničkog priključka, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Usluge mobilne telefonije, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Usluge mobilne telefonije, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Održavanje krana, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Održavanje krana, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabacke male vrijednosti - Usluga održavanja krana, možete preuzeti OVDJE

============================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Gorivo i mazivo, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Nabavka klima, radijatora, čišćenje, popravke, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Nabavka klima, radijatora, čišćenje, popravke, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Gorivo i mazivo, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti - Gorivo i mazivo, možete preuzeti OVDJE

========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Kiseonik i acetilen, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Kiseonik i acetilen, možete preuzeti OVDJE

===========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Usluga održavanja aparata, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Usluga održavanja aparata, možete preuzeti OVDJE

===========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Limovi, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Limovi, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-Limovi, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Toneri, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti - Toneri, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - PP aparati, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-PP aparati, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-Alati, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-Alati, možete preuzeti OVDJE

============================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Električni alati, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-Električni alati, možete preuzeti OVDJE

===========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-Sijalice, elektro materijal i lampe, možete preuzeti OVDJE.

==========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-Sijalice, elektro materijal i lampe, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-Sijalice, elektro materijal i lampe, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-Elektrode, brusne ploče i akumulatori, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-Elektrode, brusne ploče i akumulatori, možete preuzeti OVDJE

=======================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti-Elektrode, brusne ploče, akumulatori, možete preuzeti OVDJE

=========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-Pucvala, ivasol, guma mazalica, možete preuzeti OVDJE

======================================================================================================================

Obavještenje o ishodu potupka nabavke male vrijednosti-Pucvala, ivasol, guma mazalica, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti-Pucvala, Ivasol, guma mazalica, možete preuzeti OVDJE

===========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-Boje i lakovi, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-Boje i lakovi, možete preuzeti OVDJE

==========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-Metalna roba, možete preuzeti OVDJE

=============================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-Metalna roba, možete preuzeti OVDJE

===============================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-Sredstva za higijenu, možete preuzeti OVDJE.

================================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti-Metalna roba, možete preuzeti OVDJE

===========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-Zaštitna odjeća, obuća i pribor, možete preuzeti OVDJE

============================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-Remont i atestacija krana, možete preuzeti OVDJE

============================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-Kancelarijski materijal, možete preuzeti OVDJE.

============================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-OBRASCI I KNJIGE, možete preuzeti OVDJE

=============================================================================================================================

Obavješenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-Nabavka zaštitne odjeće, obuće i pribora, možete preuzeti OVDJE

============================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-BIFE, možete preuzeti OVDJE

============================================================================================================================

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti-Remon krana, možete preuzeti OVDJE

===========================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Usluge revizije, možete preuzeti OVDJE

============================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - ZAŠTITNA ODJEĆA, OBUĆA, PRIBOR , možete preuzeti OVDJE

============================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - REMONT KRANA , možete preuzeti OVDJE

============================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-defektaža i popravka stuga UUBa-160, možete preuzeti OVDJE

============================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti - Nabavka gumenog izolacionog pokrivača za visokonaponsku Probnicu u kolskoj radionici u Baru, možete preuzeti OVDJE

============================================================================================================================

Obavjestenje o ishodu nabavke gumenog izolaciong pokrivača za visokonaponsku Probnicu u kolskoj radionici u Baru, mozete preuzeti OVDJE

============================================================================================================================

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti - Nabavka gumenog izolacionog pokrivača za visokonaponsku Probnicu u kolskoj radionici u Baru, možete preuzeti OVDJE

============================================================================================================================

Ugovor o javnoj nabavci male vrijednosti-Krovni radovi , možete preuzeti OVDJE