Menadžment AD Održavanja željezničkih voznih sredstava

Odbor direktora:

Predsjednica

Ljiljana Jokić Kapa

Član

Igor Racković

Član

Tihomir Bogavac

Član

Mensur Bošnjak

Član

Vladan Gačević

Sekretar drustva

Ivana Šofranac Radunović

V.D. IZVRŠNI DIREKTOR

Đurković Goran

tel: +382(0)20 634 205
mob: 063/ 228 – 021
fax: +382 (0)20 634 224
e-mail: goran.djurkovic@ozvs.me
e-mail: izvrsni.direktor@ozvs.me

Direktor sektora za održavanje vučnih vozila

Bakić Rade

dipl.el.ing.
tel: 382(0)20 634 353
mob: 068/ 827 – 561
fax:382(0)20 634 224
e-mail: rade.bakic@ozvs.me

Direktor sektora za održavanje vučenih vozila
Direktor sektora za pravne i opšte poslove

Medojević Martinović Milica

dipl. pravnik,
tel: +382 (0)20 634 277
mob: 068/ 875 – 905
fax:382(0)20 634 224
e-mail: milica.medojevicmartinovic@ozvs.me

Direktor sektora za ekonomske poslove

Kuveljić Radmila

dipl. ecc
tel: +382 (0)20 634 277
mob:
fax:382(0)20 634 224

e-mail: rada.kuveljic@ozvs.me

Rukovodilac Službe za kontrolu kvaliteta

Pušica Žarko

BApp
tel: +382 (0)20 634 205
mob: 069/ 132 953
e-mail: zarko.pusica@ozvs.me

Rukovodilac Službe za javne nabavke