Menadžment AD Održavanja željezničkih voznih sredstava

Odbor direktora:

Predsjednica

Ljiljana Jokić Kapa

Član

Igor Racković

Član

Dr Momčilo Jelić

Član

Mensur Bošnjak

Član

Vladan Gačević

Sekretar drustva

Ivana Šofranac Radunović

Izvršni direktor

VD Matović Željko

dipl.maš.ing.
tel: +382 (0)20 634 205
mob: 069/ 319 – 363
fax: +382 (0)20 634 224
e-mail: zeljko.matovic@ozvs.me
e-mail: izvrsni.direktor@ozvs.me

Pomoćnik izvršnog direktora za vozna sredstva

Davidović Svetozar

dipl.maš.ing.
tel: 382(0)20 634 353
mob: 069/ 319 – 358
fax:382(0)20 634 224
e-mail: svetozar.davidovic@ozvs.me

Direktor sektora za održavanje vučnih vozila:

Radović Milotije

Dipl.el.ing.
mob: 069/399 694
e-mail: milotije.radovic@ozvs.me

Direktor sektora za održavanje vučenih vozila
Direktor sektora za pravne i opšte poslove

Medojević Martinović Milica

dipl. pravnik, tel: +382 (0)20 634 277 mob: 068/ 875 – 905 fax:382(0)20 634 224 e-mail: milica.medojevicmartinovic@ozvs.me
Direktor sektora za ekonomske poslove

Kuveljić Radmila

dipl. ecc tel: +382 (0)20 634 277 mob: fax:382(0)20 634 224

e-mail: rada.kuveljic@ozvs.me

Rukovodilac Službe za kontrolu kvaliteta

Pušica Žarko

BApp tel: +382 (0)20 634 205 mob: 069/ 132 953 e-mail: zarko.pusica@ozvs.me
Rukovodilac Službe za javne nabavke