Menadžment AD Održavanja željezničkih voznih sredstava :

Izvršni direktor
Vuković Milorad ,dipl.ecc
tel : +382 (0)20 634 353
mob: 069/ 012 - 449
fax: +382(0)20 634 224
e-mail: izvrsni.direktor@ozvs.me

Pomoćnik izvršnog direktora za vozna sredstva:
Davidović Svetozar,dipl.maš.ing.
tel: 382(0)20 634 353
mob: 069/ 319 - 358
fax:382(0)20 634 224
e-mail: svetozar.davidovic@ozvs.me

Direktor sektora za održavanje vučnih vozila:
Rašković Mladen,dipl.maš.ing.
tel: 382(0)20 634 353
mob: 069/ 132 - 957
fax:382(0)20 634 224
e-mail: mladen.raskovic@ozvs.me

Direktor sektora za održavanje vučenih vozila:
Matović Željko,dipl.maš.ing.
tel: +382 (0)20 634 205
mob: 069/ 319 – 363
fax: +382 (0)20 634 224
e-mail: zeljko.matovic@ozvs.me

Direktor sektora za pravne i opšte poslove
Radonjić Lidija, dipl. pravnik,
tel: +382 (0)20 634 277
mob: 069/ 132 – 946
fax:382(0)20 634 224
e-mail: lidija.radonjic@ozvs.me

Direktor sektora za ekonomske poslove
Kuveljić Radmila
, dipl. ecc
tel: +382 (0)20 634 277
mob:
fax:382(0)20 634 224

e-mail: rada.kuveljic@ozvs.me

Služba  kontrole kvaliteta
Pušica Žarko, BApp
tel: +382 (0)20 634 205
mob: 069/ 132 953
e-mail: zarko.pusica@ozvs.me

Služba  za javne nabavke
Mićunović Vladimir, dipl.ecc
tel: +382 (0)20 634 205
mob: 069/ 132 947
e-mail: vladimir.d.micunovic@ozvs.me