Oglas za javno nadmetanje

Datum:

Na osnovu člana 88 Statuta Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Odbor direktora raspisuje:

OGLAS ZA JAVNO NADMETANJE

za prodaju motornog vozila CHEVROLET AVEO

•             Broj reg tablica: PG-DU490
•             godina proizvodnje: 2011
•             registrovan do 26.03.2022.god.
•             pređeni kilometri: 98.178 km
•             broj šasije: KL1SF48WJAB143606
•             1.4 ccm ; 74 kw- benzinac
•             početna cijena: 2.500,00€ sa PDV-om

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka nadmetanja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene na žiro račun Akcionarskog društva

„Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica br. 510-45740-75 kod CKB Banke.

Motorno vozilo iz tačke 1 ove Odluke prodaje se i preuzima u viđenom stanju sa lica mjesta i naknadne reklamacije se ne primaju.

Sve poreze i troškove prevoda vozila snosi kupac.

Učesnik javnog nadmetanja koji ne uspije prilikom nadmetanja, ima pravo povraćaja depozita u roku od 3 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Kupac je dužan da ugovorenu cijenu uplati avansno, neposredno prije preuzimanja motornog vozila.

Javno nadmetanje će se održati dana 09.08.2021.godine, u 10:00h u prostorijama Akcionarskog društva „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br.13.

Kontakt osoba: Mladen Rašković 069 132 957

Ostale
Vijesti