Organizacija

Sekretar

Pomoćnik izvršnog direktora za vozna sredstva

Služba kontrole kvaliteta

Sektor za održavanje vučnih vozila

Sektor za održavanje vučenih vozila

Sektor za ekonomske poslove

Sektor za pravne i opšte poslove