Osposobljavanje skretnice broj 1 i skretnice broj 3 na lokaciji Depoa Bar i Kolske radionice Bar

Datum:

Skretnice su postojenja kojima su dva kolosijeka međusobno vezana i koja omogućavaju prelaz vozila odnosno vozova sa jednog na drugi kolosijek  bez prekidanja  vožnje. Skretnica se postavlja na licu mjesta ili iz postavnice ( Centralnog mjesta ) pomoću naročitih uređaja . Kod skretnica razlikujemo:

  • Redovan položaj , u koji skretnica mora biti postavljena kada preko nje ulazi ( izlazi ) voz i kada se preko nje ne vrši manevrisanje;
  • Pravila položaj, kada je skretnica postavljena za namjeravanu vožnju ( u pravac ili u skretanje ) i
  • Ispravan položaj, kada se jezičci dobro priljubljuju uz glavnu šinu.

 

Prema tipu, skretnice se upotrebljavaju zavisno od ranga pruge i značaja kolosjeka. Osnovni djelovi skretnice su : mjenjalica, srednji dio, srcište.

Na osnovu zapisnika i rešenja  glavnog inspektora za željeznički saobraćaj , naložena je hitna opravka  pomenutih skretnica.

Prvo je remontovana  skretnica broj 3 , a zatim i skretnica broj 1 koje su od vitalnog značaja za bezbjedno  i uredno kretanje voznih sredstava prema kolskoj radionici Bar i Depou Bar .

Pomenute skretnice pripadaju AD OŽVS, a na njima je izvršena zamjena dotrajalih pragova kao i kolosiječnog pribora.

 

Skretnica broj 1:

Skretnica broj 1
Skretnica broj 1
Skretnica broj 1
Skretnica broj 1

Skretnica broj 3:

Ostale
Vijesti