Potpisan Sporazum o poslovnoj-tehničkoj saradnji MF UCG i AD OZVS

Datum:

Dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (MF), prof. dr Radoje Vujadinović i izvršna direktorica AD Održavanja željezničkih voznih sredstava, g-dja Dragana Lukšić, spec. struk. inž. mašinstva, potpisali su Sporazum o poslovnoj-tehničkoj saradnji u cilju regulisanja i unapređenja međusobnih odnosa.

Poslovno-tehnička saradnja prema ovom sporazumu, izmedju ostalog obuhvata:

  • pripremu i realizaciju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata,
  • zajednička istraživanja,
  • organizaciju stručnih i naučnih skupova,
  • praksu studenata svih nivoa studija,
  • podsticaj saradnji na nivou edukacije,
  • razmjenu naučnih informacija u obliku publikacija, uputstava i ostalih rezultata predavanja i istraživanja,
  • učešće u razvoju edukativnih programa,

Na sastanku su predstavljeni načini funkcionisanja i organizacija obije institucije i dogovoreni pravci daljih aktivnosti u skladu sa potpisanim Sporazumom.

Ostale
Vijesti