Predstavnici željezničkih kompanija zahtijevali od premijera pomoć kako bi otplatili dugove

Datum:

Predstavnici državnih kompanija Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) i  (ŽPCG) Željeznički prevoz ,prezentovali su premijeru Dritanu Abazoviću model djelimičnog restrukturiranja duga tih preduzeća putem dokapitalizacije, kako bi izbjegli  stečaj koji im prijeti  zbog dugova prema Upravi prihoda i carina.
To je Vijestima  saopštio  član  odbora  direktora OŽVS,  Vladan Gačević, koji je naveo da se dugovi  najviše  odnose na poreze i doprinose i da su veći od 10 mil EUR.

 

– Poreska dugovanja takođe utiču i na dobijanje novca iz fondova Evropske unije pa samim tim i modernizacija je dovedena u pitanje. Premijer i Vlada su iskazali veliko interesovanje za rješavanje problema pa će u skadu sa mogućnošću donijeti i adekvatnu odluku – rekao je Gačević.


Glavna tema sastanka održanog u ponedjeljak, prema riječima Gačevića, bili su problemi sa kojima se susrijeću željezničke kompanije, a najviše se odnose na dotrajalost opreme i finansije.


On je dodao da je Abazović  inicirao novi sastanak u što skorijem roku sa predstavnicima sva četiri državna željeznička   preduzeća  (Željeznička infrastruktura i Montekargo), ministrom kapitalnih  investicija  Ervinom  Ibrahimovićem  i ministrom  finansija  Aleksandrom Damjanovićem kako bi se zajednički našlo adekvatno rješenje.

Osim  Abazovića i Gačevića, sastanku su prisustvovali  savjetnik  premijera  Ivo  Šoć, a ispred željezničkih preduzeća prisustvovali su predsjednik odbora direktora  OŽVS  Milorad Vuković i članica odbora Ljiljana Jokić, kao i predsjednik sindikata radnika Dragan Kaluđerović, dok su ispred ŽPCG bili predsjednik odbora direktora Dragoljub Radošević i zamjenik izvršnog direktora Đorđe Kaluđerović.

 

Održavanje vozova u riziku od bankrota?

 

Prihodi od prodaje koji se ostvaruju pružanjem usluga na tekućem, redovnom i vanplanskom održavanju željezničkih voznih sredstava su iznosili 1,52 miliona eura… Međutim, na troškove zarada i naknada zaposlenih je otišlo 1,71 milion eura.

Državna kompanija Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) prošlu godinu završila je sa minusom od 573 hiljade eura. Time je nastavljen negativni trend poslovanja preduzeća, jer je u posljednje tri godine gubitak iznosio skoro dva miliona, a ukupni akumulirani gubitak se povećao na 6,5 miliona eura.

Ova državna kompanija nastala je podjelom bivše jedinstvene Željeznice Crne Gore, a posao joj je da održava vozove Željezničkog prevoza i Montekarga, takođe državnih željezničkih kompanija.

Altmanov Z skor model, koji je primjenjiv na preduzeća čijim se akcijama trguje na organizovanom tržištu, a koji predviđa vjerovatnoću stečaja na osnovu analize bilansa, pokazuje da se kompanija nalazi gotovo pred bankratom. Naime, skor je 1,15 a kad skala pokazuje rezultat manji od 1,10 znači da je kompanija pred bankrotom, između 1,10 i 2,59 da je u riziku, dok rezultat veći od toga predstavlja uspješnu kompaniju.

Kako se u izvještaju navodi, OŽVS je u najvećoj mjeri izloženo riziku likvidnosti i novčanog toka, a to je pokazala analiza finansijskog položaja preduzeća.

”Kompanija prepoznaje neke od pristupa za upravljanje finansijskim rizikom, odnosno rizikom likvidnosti kroz prikupljanje sredstava dugoročnim i kratkoričnim kreditima ili dokapitalizacijom”, piše u izvještaju menadžmenta.

Potraživanja prema kompaniji, kako se u izvještaju menadžmenta navodi, na kraju prošle godine su bila gotovo milion, a naplatu je dospjelo 754 hiljada eura.

Prihodi od prodaje koji se ostvaruju pružanjem usluga na tekućem, redovnom i vanplanskom održavanju željezničkih voznih sredstava su iznosili 1,52 miliona eura i veći su 70 hiljada nego 2020. godine. Od ostalih prihoda društvo je zaradilo samo 18 hiljada.

Međutim, na troškove zarada i naknada zaposlenih je otišlo 1,71 milion eura. Ova kompanija imala je lani 177 zaposlenih, za dva više nego 2020. Uz to, ostali troškovi poslavanju su iznosili 408 hiljada.

U izvještaju se navodi da je vrijednost investicionih ulaganja u narednom periodu 5,89 miliona, dok će za tehničku pomoć i angažovanje konsultantskih firmi biti izdvojeno 106.740 eura.

”Projekti će imati snažan pozitivan uticaj na ekonomski razvoj ne samo društva, nego i Crne Gore i ukupnog regiona kroz povećanje ispravnosti voznih sredstava u putničkom i teretnom saobraćaju proširivanjem usluga koje će OŽVS pružati vlasnicima voznih sredstava i time uticati na poboljšanje bezbjednosti saobraćaja kroz povećanje stepena pouzdanosti vozila u eksploataciji imajući u vidu prilično nepovoljnu prosječnu starost voznih sredstava koja su trenutno u upotrebi”, piše u izvještaju menadžmenta.

 

Ostale
Vijesti