OPŠTE INFORMACIJE

 

NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Akcionarsko društvo '' Održavanje željezničkih voznih sredstava''  Podgorica
Skraćeni naziv Društva : AD OŽVS Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Trg golootočkih žrtava br. 13.

 

OSNIVANJE DRUŠTVA

Društvo je osnovano na  V vanrednoj Skupštini akcionara, dana 22.12.2010. god, kada je donešena Odluka o restrukturiranju Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica putem odvajanja uz osnivanje novog društva Akcionarsko društvo ‘’Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica.
AD Održavanje željezničkih voznih sredstava – Podgorica ima svojstvo pravnog lica.

 

Odbor direktora čine :

Momčilo Mićunović, predsjednik 
Milutin Žurić, član 
Miodrag Vlahović, član
Adnan Muhović, član

Aleksandra Mitrović, član

 

Izvršni direktor :

Milorad Vuković, dipl.ecc

 

Sekretar Društva :

Ivana Šofranac Radunović, dipl.pravnik