SAOPŠTENJE Predsjednice Odbora direktora AD OŽVS

Datum:

Odgovor ministru Ibrahimoviću na tekst objavljen u dnevnom listu DAN 27.02.2023 god.

Ministar Ibrahimović ne zna čime se bavi AD„OŽVS“

Neko sam ko voli da razgovara na temu morala, i vjerujem da je to jedna neiscrpna tema ali neka mi o moralu i političkim zloupotrebama ne priča ministar koji ima vremena da prati Đukanovića po Evropi u pohodu na glasove dijaspore a nema vremena da se bavi problemima preduzeća za koje je nadležan jer je Vlada u tehničkom mandatu. Ako nećete da radite, dajte ostavku!

Nakon odgovora Ministarstva kapitalnih investicija, jasno je da ni ministar ne zna čime se bavi AD Održavanje željezničkih voznih sredstava. Iz navedenog se vidi da MKI nije uradilo ništa za ovo preduzeće. Ako ministar nije znao, održavanje željezničke infrastrukture i održavanje vozova, odosno sredstva koja su uplaćena po tom osnovu su sredstva uplaćena Željezničkom prevozu i Željezničkoj infrstrukturi a ne OŽVS. A svi mi koji smo unutar sistema željeznice znamo da je za dobijanje tih sredstava najmanje zaslužno Ministarstvo kapitalnih investicija i da je željeznički sistem zahvalan Ministarstvu finansija. 

Moram da posjetim, da na sastanku u MKI, a što su imali priliku da čuju i prisutne kolege iz drugih preduzeća, sam predstavnike MKI nakon što su mi rekli da nisu u stanju da naruče analizu samo za OŽVS, već da će se raditi sveobuhvatna analiza za sva preduzeća, upitala da li je taj proces započet, i kada će biti gotov, pri čemu sam dobila odgovor od državnih sekretara MKI,  da ne znaju kada bi mogao biti započet proces izrade dodatne dokumentacije ni kada bi mogao biti završen. 

Ja ne mislim da na ovaj način možemo da se igramo sa sudbinom više od 180 radnika niti sa željezničkim preduzećima i željezničkim sistemom. Evo pozivam ministra Ibrahimovića da on lično objasni radnicima željeznice da je Vlada u tehničkom mandatu i kakve to posledice proizvodi, jer bi mene bilo sramota da im kažem da im je upitna plata narednog mjeseca jer je, zamislite, Vlada u tehničkom mandatu.  

A koliko sam upoznata, plate ministrima i državnim sekretarima, koje nisu male,su iste i ako je Vlada u tehničkom mandatu. Pa vjerujem da u skladu sa tim mogu raditi i donositi odluke kao i prije 19. avgusta. Vrijeme je da se stavi tačka na nerad

 

Predsjednica odbora direktora AD OŽVS 

Ljiljana Jokic Kapa

https://www.dan.co.me/vijesti/ekonomija/mki-tvrdi-da-ibrahimovic-brine-o-1-700-zaposlenih-u-zeljeznici-5163841

Ostale
Vijesti