Sektor za ekonomske poslove

U Sektoru za ekonomske poslove obavlju se sljedeći poslovi: 

    1. finansijsko poslovanje,
    2. pribavljanje i plasman sredstava,
    3. naplata potraživanja,
    4. obračun i isplata zarada,
    5. obračun, evidencija i plaćanje poreza i doprinosa,
    6. devizni poslovi,
    7. blagajnički poslovi,
    8. računovodstveno praćenje poslovanja i izvještavanje,
    9. računovodstvene evidencije poslovnih procesa,
    10. sastavljanje odgovarajućih izvještaja i tabelarnih prikaza,
    11. nabavka opreme, materijala, energenata  i inventara,
    12. organizovanje i koordiniranje nabavke, skladištenje robe i njene distribucije,
    13. kontrole potrošnje i stanja zaliha,
    14. strateško i poslovno planiranje i kontrola poslovanja,
    15. prikupljanje informacija, analiza i operativno sprovođenje poslova planiranja i kontrole,
    16. izrada redovnih ili vanrednih analiza i izvještaja,
    17. analiza podataka o nabavci,proizvodnji i prodaji,
    18. organizuje i kontroliše odvijanje procesa planiranja i kontrole

        –   izrađuje obrasce potrebne u procesu planiranja i kontrole i šalje ih učesnicima u procesu

Sektorom za ekonomske poslove rukovodi direktor Sektora.

Sektorom rukovodi direktor Sektora, kojem su neposredno odgovorni šefovi službi.
Sektor je organizovan kroz organizacione cjeline, službe kako slijedi:

  1. Služba računovodstva
  2. Služba za operativne poslove,plan i analizu

    Zaposleni u službi za svoj rad neposredno su odgovorni šefovima službi.