Sektor za ekonomske poslove

U Sektoru za ekonomske poslove obavlju se sljedeći poslovi: 

  1. finansijsko poslovanje,
  2. pribavljanje i plasman sredstava,
  3. naplata potraživanja,
  4. obračun i isplata zarada,
  5. obračun, evidencija i plaćanje poreza i doprinosa,
  6. devizni poslovi,
  7. blagajnički poslovi,
  8. računovodstveno praćenje poslovanja i izvještavanje,
  9. računovodstvene evidencije poslovnih procesa,
  10. sastavljanje odgovarajućih izvještaja i tabelarnih prikaza,
  11. nabavka opreme, materijala, energenata  i inventara,
  12. organizovanje i koordiniranje nabavke, skladištenje robe i njene distribucije,
  13. kontrole potrošnje i stanja zaliha,
  14. strateško i poslovno planiranje i kontrola poslovanja,
  15. prikupljanje informacija, analiza i operativno sprovođenje poslova planiranja i kontrole,
  16. izrada redovnih ili vanrednih analiza i izvještaja,
  17. analiza podataka o nabavci,proizvodnji i prodaji,
  18. organizuje i kontroliše odvijanje procesa planiranja i kontrole

        –   izrađuje obrasce potrebne u procesu planiranja i kontrole i šalje ih učesnicima u procesu

Sektorom za ekonomske poslove rukovodi direktor Sektora.

Sektorom rukovodi direktor Sektora, kojem su neposredno odgovorni šefovi službi.
Sektor je organizovan kroz organizacione cjeline, službe kako slijedi:

 1. Služba računovodstva
 2. Služba za operativne poslove,plan i analizu

    Zaposleni u službi za svoj rad neposredno su odgovorni šefovima službi.