Sektor za pravne i opšte poslove

U Sektoru za pravne i opšte poslove obavlju se sljedeći poslovi: 

       – zastupanje Društva pred sudom i drugim državnim organima,

 1. praćenje zakonitosti rada Društva,
 2. izrada normativnih akata,
 3. poslovi disciplinske i materijalne odgovornosti,
 4. izrada i kontrola ugovora i drugih pravnih akata,
 5. poslovi arhive,
 6. poslovnu korespodenciju,
 7. obezbjeđenje upravne zgrade,
 8. korišćenje putničkih vozila,
 9. održavanje higijene poslovnog prostora,
 10. zapošljavanje: priprema, selekcija i prijem zaposlenih,
 11. obrada i sprovođenje procedure za ocjenjivanje rada i nagrađivanje zaposlenih,
 12. premještanja, unapređenja i otpuštanja zaposlenih,
 13. administrativne poslove u oblasti radnih odnosa i obezbjeđenje društvenog standarda zaposlenih

Sektorom za pravne i opšte poslove rukovodi direktor Sektora.