Služba kontrole kvaliteta

S obzirom da je pruga Željeznice Crne Gore jedna od najtežih u Evropi (veliki nagibi, mali radijusi krivina, velike klimatske razlike) postavljaju se značajni zadaci za upravljanje kvalitetom održavanja voznih sredstava (lokomotiva i vagona).

Služba je formirana u sklopu AD Održavanje željezničkih voznih sredstava.

Specifična organizacija kontrole kvaliteta u održavanju željezničkih voznih sredstava očituje se postojanjem kontolora koji su locirani u depoima za održavanje vučnih vozila i kolskim radionicama. Oni obavljaju kontrolu tekućeg i vanrednog održavanja voznih sredstava. Prate izvođenje tehnoloških operacija kontrolno-tehničkih pregleda opisanih Pravilnikom o načinu održavanja željezničkih vozila kao i kvalitet ugrađenih uređaja i djelova.

Kontrolori vode i propisanu evidenciju definisanu Uputstvom 236 i Poslovnicima rada.

Kontrolor treba da sačini snimak stanja vozila koje ulazi u opravku, prisustvuje završenom ispitivanju voznog sredstva i učestvuje u probnim vožnjama.

Kontrola kvaliteta je izdvojena kao zasebna služba kako ne bi bila izložena bilo kakvim uticajima u izvršavanju svojih zadataka.  Osnova za dobar rad je kvalitetna priprema rada cijele službe kao i stručan i iskusan tim ljudi. Odluke koje donosi služba često puta povećava zadržavanje – imobilizaciju vozila, ali se time sprečavaju ponovni ulasci vozila u opravku i smanjuje mogućnost pojave većih kvarova i havarija.

Posebne mjere se podruzimaju na školovanju kadrova za ispitivanje vitalnih komponenti na vozilima metodama: ultrazvučna ispitivanja, magnetna-magno flux, penetranska.


U sastavu Službe kontole kvaliteta je i laboratorija za kontolu ulja, goriva, ispitivanje probojnosti transformatorskog ulja.


U sastavu Službe kontole kvaliteta sistematizovana su i radna mjesta stručnih saradnika za: informacione tehnologije i kvalitet,za kočnice i zavarivanje i zaštitu na radu.