AD “Održavanju željezničkih voznih sredstava” -u Pogorica vraćena hala za održavanje EMV koja je data na korišćenje “ ŽPCG” AD Podgorica od 2013.godine bez naknade

Datum:

Datum : 26. 09.2023.godine

 

Odbor direktora AD “ Održavanje željezničkih voznih sredstava” Podgorica 27.06.2023.godine donio je Odluku broj 1573/3 kojom se raskida  sporazum o ustupanju na privremeno korištenje Depoa za održavanje EMV sa pripadajućom opremom, kolosjecima, skretnicama i magacinskim prostorom površine 80m2, zaključen dana 08.07.2013.godine sa AD” Željeznički prevoz Crne Gore” Podgorica.

 

Dana 26.09.2023.godine potpisan je Ugovor o poslovnoj- tehničkoj saradnji između AD „Održavanje Željezničkih voznih sredstava „ koga zastupa Izvršna direktorica Dragana Lukšić i „Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica“,  koga zastupa Izvršna direktorica Ilinka Pavićević.

 

Ovim Ugovorom regulišu se prava i obaveze ugovornih strana povodom poslovnog dogovora da Davalac omogući Korisniku da koristi Depo za EMV (elektro-motorne vozove) površine 2.141 m2 , sa pripadujućim kolosijecima, skretnicama  i opremom koja je u funkciji održavanja EMV-a, kao i magacinskog prostora površine 80 m2 koji je dio Depoa , te limeni hangar površine 500m2 koji se nalazi uz Depo.

Ugovor je zaključen na period od godinu dana , počev od  01.09.2023.godine od 01.09.2024.godine. 

 

U avgustu 2013.godine, po nalogu Uprave za željeznice ustupljena je na korišćenje bez naknade hala za održavanje EMV “ŽPCG”  AD Podgorica radi nabavke novih elektromotornih vozova serija CAF ( što je bio uslov nabavke novih vozova ). Ustupanjem hale na korišćenje “ŽPCG”  AD Podgorica je ustupljeno i kompletno održavanje EMV serije 412/416 kao i 13 zaposlenih koji su radili na održavanju istih. Ovim postupkom Društvo je ostalo bez najznačajnih prihoda koji su danas procijenjeni na preko 6 miliona eura ( bez održavanja CAF vozova).

 

Diobenom bilansom hala je pripala AD  “OŽVS”  Pogorica, kako se i vodi u poslovnim knjigama Društva, dok se u Katastru vodi na “ ŽPCG” AD Podgorica. Napominjemo da duži niz godina bio na snazi Ugovor između ovog Društva i “ ŽPCG” AD Podgorica bez naknade.

Ostale
Vijesti